Câu đố về con người và địa danh:

Cờ đào thêu sáu chữ vàng
Phất cao diệt giặc anh hùng thiếu niên
Là người nào?