Câu đố về thức ăn:

Quanh năm ở giữa bùn sâu
Thiên hạ đem về trộn với đường, ăn?