Câu đố là gì:

Bếp gì không củi, lạ thay
Không hề có khói làm cay mắt bà
Không cần nhóm lửa đâu mà
Chỉ “tách” một cái lửa và lên ngay ?