Câu đố về cây:

Sông không đến, bến không vào
Lơ lửng giữa trời, làm sao có nước?