Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Sông khô, suối cạn, trời xanh
Ruộng đồng nứt nẻ, đố em hạn gì?

Đố là gì?