Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Nằm sấp một ngày, roi để đít
Tỏ lòng con hiểu biết ăn năn?
(Là ai?)