Câu đố về động vật:

Con gì chỉ thích yêu hoa
Ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm
Cùng nhau cần mẫn ngày đêm
Chắt chiu mật qúy lặng im tặng đời?
(Là con gì?)