Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì nức tiếng giàu sang
Ghe tàu tấp nập, đầy khoang cá về?

Đố là sông gì?