Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì nấu chín thức ăn
Không chiên, không rán, không xào, không rang?

Đố là sông gì?