Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì đượm ngát mùi hương
Quanh năm in bóng kinh thành Huế xưa?

Đố là sông gì?