Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Một mai, một cuốc, một cần câu”.
Từ quan, ở ẩn đồng sâu hưởng nhàn?