Câu đố về hoa:

Hoa gì mọc chốn bùn lầy
Hương thơm thoang thoảng, chẳng dậy mùi bùn?