Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì dài nhất nước ta
Ghi công Hoàng đế Quang Trung diệt thù?

Đố là sông gì?