Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì khác giống cà chung một loài?