Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì chảy giữa lưng trời
Đôi bờ lấp lánh sáng ngời ngàn sao?

Đố là sông gì?