Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Năm thằng cầm hai cái sào
Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang?