Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi Lớn, Núi Nhỏ kề bên
Bàng cao, dương rũ, sóng im, bãi gì?