Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Sông Dinh làm bạn quanh năm
Em đây cũng núi sao mà nhỏ nhoi?