Oai phong áo gấm hia vàng,
Tinh mơ đã dậy rộn ràng hát ca

Đố là con gì?

 

Câu đố động vật: Oai phong áo gấm hia vàng, Tinh mơ đã dậy rộn ràng hát ca