Câu đố về các loài động vật:

Con gì ăn cỏ, đầu có hai sừng
Lỗ mũi buộc thừng, cày bừa rất khỏe?