Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương
Dòng sông chia cắt đôi đường, ở đâu?