Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ruộng nương nứt nẻ chân chim
Cây cành khô héo, cá tìm chỗ sâu?

Đố là gì?