Con gì ăn no,
Bụng ta mắt híp
Nằm thở phì phò?

Con gì ăn no, Bụng ta mắt híp Nằm thở phì phò?