Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sĩ gì năm tháng thảnh thơi
Đàn ca hát xướng bên nàng ca nhi?