Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Đà Nẵng quê em
Thăm núi, uống trà dù chẳng vẹn nguyên?