Cầu gì chúa tể rừng sâu, khoác vào áo trắng, nối đôi hai bờ?

Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì chúa tể rừng sâu
Khoác vào áo trắng, nối đôi hai bờ?

Đáp án: Cầu Bạch Hổ

Con nuôi của các nhà sư, thông minh, đức độ, tài năng hơn người, Tiền Lê chấm dứt ba đời, lên ngôi, lập Lý, độ dời Thăng Long?

Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Con nuôi của các nhà sư
Thông minh, đức độ, tài năng hơn người
Tiền Lê chấm dứt ba đời
Lên ngôi, lập Lý, độ dời Thăng Long?

Đáp án: Lý Công Uẩn

Xưa kia trong "Bước đường cùng", tranh tối tranh sáng" một vùng nhân gian, đọa đầy cái "Kiếp hồng nhan", cô chiêu "Lá ngọc cành vàng" cũng đau, nhà văn hiện thực Xuân Cầu, tiếng cười sâu sắc có đau, có buồn.

Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Xưa kia trong "Bước đường cùng"
Tranh tối tranh sáng" một vùng nhân gian.
Đọa đầy cái "Kiếp hồng nhan"
Cô chiêu "Lá ngọc cành vàng" cũng đau.
Nhà văn hiện thực Xuân Cầu
Tiếng cười sâu sắc có đau, có buồn.
(Là ai?)

Đáp án: Nguyễn Công Hoan

Sinh ra không nải thì buồng, đem nướng, đem nấu mặc tình người ăn?

Câu đố về thức ăn:

Sinh ra không nải thì buồng
Đem nướng, đem nấu mặc tình người ăn?

Đáp án: Bánh chuối

Sâu xa đạo học, đức cao, nhà nho tôn trọng xem hàng tổ tiên, năm xưa đậu “Thái học sinh”, không cầu danh lợi, từ quan, làm thầy?

Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Sâu xa đạo học, đức cao
Nhà nho tôn trọng xem hàng tổ tiên
Năm xưa đậu “Thái học sinh”
Không cầu danh lợi, từ quan, làm thầy?

Đáp án: Chu Văn An