Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tàu Tây ngạo nghễ trên sông
Lửa hồng Nhật Tảo đi vào sử xanh?