Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Sau lưng Thị Vải núi cao
Danh lam thắng cảnh Đồng Nai chùa này?