Câu đố về các loài động vật:

Cá gì to lớn cực kỳ
Cứu người thoát nạn những khi đắm thuyền?