Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sáng trời thủy điện Sông Đà
Tên đập, tên tỉnh cũng là một tên?