Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì có dáng lưỡi liềm
Rừng dương xanh thẳm, bốn miền biển xanh?