Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì cùi trắng nước trong rõ ràng?