Câu đố về các loài động vật:

Sáng ngày ra chợ Cầu Đông
Mua thịt mua cá về nhà ăn chơi
Cá ăn no dạ, no lòng
No bụng cho chú, no lòng cho cô?