Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Một bước lên tận đến trời
Núi gì cao nhất trên đời, hỡi ai?