Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Con gì mới kì lạ thay
Dán vào, thư được chuyển ngay tức thời?
(Là con gì?)