Câu đố chữ gì:

Mộng mơ khúc hát tâm hồn
Tiếng lòng đồng vọng mãi còn muốn sau
Bớt đầu mà lại bỏ râu
Nếu không uống thuốc sẽ đau cổ hoài?