Câu đố con gì:

Con gì chân tựa cột đình
Cái vòi đủ việc tài tình thay tay?