Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Rõ ràng chẳng phải nồi canh

Thế mà vị mặn, nước xanh, cá nhiều?