Câu đố về đồ vật:

Rét thức giấc, nực ngủ vùi
Thị thành không ở, tìm vùng núi cao?