Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Một lần giết hụt giặc Trương
Về sau bị bắt nửa đường quyên sinh?