Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mưa gì chẳng thấy hạt đậu
Li ti bám lấy tóc anh, tóc nàng?

Đố là gì?