Câu đố về thực vật và hoa quả:

Rau gì giục ngựa buông cương?
Rau gì thường mọc bên đường em qua?
Rau gì có mẹ, không cha?
Rau gì nhút nhát ở nhà quanh năm?
(Là những rau gì?)