Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Ở đâu nước nổi quanh năm
Cò bay thẳng cánh, mắm kho đã thèm?