Câu đố hoa gì:

Hoa gì nhuộm tím lưng đồi
Nhắc ta giữ trọn khoảng trời thủy chung?