Câu đố về thực vật:

Quê hương ở mãi đảo xa
An Tiêm mang quả dâng cha đất liền
Là quả gì?