Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Có chân đâu mà biết chạy
Có cánh đâu mà biết bay
Kể chi đêm tối với ngày
Có tôi đến ở, "nắng" đầy cả đêm.
(Là gì?)