Câu đố về thực vật:

Quả gì thân cứng ruột cay
Em ăn với lá trầu say môi hồng
Là quả gì?