Câu đố về con người và địa danh:

Quê hương bao bậc anh tài
Sông xanh cùng núi trải dài màu xanh
Là sông nào?