Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Người ta sắc đỏ, sắc vàng
Em đây sắc trắng, đánh tan quân thù?

Đố là sông gì?