Câu đố về vật dụng:

Tên là con vật chạy dài
Thân làm bằng gỗ đứng hoài chẳng đi
Là con gì?